Gratis eerste inspectiebeurt bij een onderhoudsabonnement

Actievoorwaarden onderhoudsactie
Gratis eerste inspectiebeurt t.w.v. € 50,-

(Geldig van 1 december t/m 31 maart 2020)

Dit is een actie van Geas Energiewacht.

 
1. Inhoud van de actie: Bij het aangaan van een onderhoudsabonnement ontvang je een gratis
eerste inspectiebeurt ofwel instapcheck t.w.v. € 50,-.
2. De actieperiode loopt van 1 december 2019 tot en met 31 maart 2020.
3. De actie is geldig voor alle abonnementsvormen en alle energietoestellen.
4. De actie geldt niet voor toestellen waarvoor al een Service- & Onderhoudscontract is afgesloten.
5. De aanmelding moet binnen de actieperiode plaats vinden en geldt alleen wanneer de
leveringsovereenkomst niet wordt geannuleerd tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen.
6. Op het moment van afsluiten van het abonnement dient het toestel naar behoren te
functioneren. De actie is niet geldig wanneer er op het moment van afsluiten van het
abonnement sprake is van een storing of achterstallig onderhoud aan het toestel.
7. Indien een inspectiebeurt langer dan 60 minuten duurt, bijvoorbeeld door achterstallig
onderhoud, dan wordt het meerdere arbeidsloon in rekening gebracht. Mocht uit de eerste
inspectiebeurt blijken dat er sprake is van achterstallig onderhoud, dan brengen we in overleg
met jou het toestel direct in goede staat. De arbeidsuren en materiaalkosten worden in geval van
achterstallig onderhoud apart in rekening gebracht, ongeacht de gekozen abonnementsvorm.
8. Indien het toestel niet in onderhoud kan worden genomen door Geas Energiewacht (bijvoorbeeld
in verband met een zeer slechte staat van het toestel) dan worden de voorrijkosten in rekening
gebracht bij de klant.
9. Indien er uiteindelijk geen abonnement wordt afgesloten, dan worden alle kosten voor de
inspectiebeurt en eventuele extra kosten in rekening gebracht.
10. Bij het afsluiten van het abonnement zijn de Algemene Voorwaarden Onderhoud & Service van
Geas Energiewacht van toepassing.
11. De minimale looptijd van het abonnement is 2 jaar.
12. De actie is niet geldig i.c.m. andere acties, tenzij anders vermeld.
13. Geas Energiewacht behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en
zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds
gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze
gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
14. Door deelname aan deze actie verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 

Meer informatie over onderhoud of over de actie?

Onderhoud is verstandig voor elk energietoestel. Wij adviseren je graag over het maken van de beste keuze. Als je onderstaande formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

 

Geas Energiewacht verwerkt jouw gegevens om jouw aanvraag te verwerken. Ook verwerken we jouw gegevens om je te informeren over onze dienstverlening. Meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens en de mogelijkheid om je hiervoor af te melden vind je in ons privacy statement.

 
 

© 2020 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.

Corona virus (COVID-19)

Lees meer over de maatregelen die Geas Energiewacht heeft genomen tegen het Corona virus.

Sluiten