Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken

 

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Laatst bewerkt: dinsdag 25 juni 2020

 

Op vrijdag 27 maart heeft de Rijksoverheid, in nauw overleg met het RIVM en alle relevante marktpartijen, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gepresenteerd. Hierin wordt beschreven hoe we tijdens de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier ons werk kunnen blijven doen. Geas Energiewacht volgt deze richtlijnen strikt. Onze monteurs en adviseurs zijn goed geïnstrueerd en houden zich aan de veiligheidsvoorschriften.

 

Storingen

Wij hebben een serviceplicht en laten onze klanten niet in de kou zitten. Wij lossen storingen op en nemen daarbij alle maatregelen in acht.

 • Wanneer er een storing bij ons binnenkomt, vragen we vooraf naar de urgentie van de storing.
 • Is er sprake van urgentie (veiligheids- of gezondheidsissues) dan komen we direct in actie. Wij communiceren daarbij richting de klant dat deze op veilige afstand (minimaal anderhalve meter) moet blijven.
 • Wanneer de storing niet urgent is, komen wij niet direct langs, maar plannen een normale afspraak in.
 • Wanneer een klant ons niet binnen wil laten als we voor de deur staan, dan plannen we een afspraak op een later moment.
 • Wanneer de monteur voor de deur staat en ziet dat er personen zijn met ziekteverschijnselen, plannen we een afspraak op een later moment.

Onderhoudsafspraken

Regulier onderhoud aan de ketel is vanuit veiligheidsoverwegingen essentieel. Onderhoud voorkomt onveilige situaties en storingen.

Op deze manier voorkomen we een toename van het aantal storingen en daarmee vermijden we een te grote druk op onze storingsmonteurs.

Uiteraard willen we u te allen tijde snel helpen en u niet in de kou laten zitten!

 

Alle geplande afspraken worden uitgevoerd, met twee uitzonderingen;

 • Wanneer een klant ons nu niet binnen wil laten, plannen we op een later moment een nieuwe afspraak.
 • Wanneer een bewoner verkoudheidsklachten heeft, er (verdenking van) Corona is, of een bewoner behoort tot de "kwetsbare personen” (er is sprake van onderliggende gezondheidsproblemen). Ook in deze situaties plannen we op een later moment een nieuwe afspraak.

De volgende, maximale (hygiëne)maatregelen zijn van kracht binnen Geas Energiewacht:

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis.
 • Wanneer een medewerker zelf niet ziek is, maar een familielid wel, dan blijft de medewerker thuis.
 • Binnendienstmedewerkers die niet ziek zijn, werken zoveel mogelijk thuis. Op die manier maken we ruimte voor de fysieke werkplekspreiding van medewerkers van het callcentre.
 • Er worden geen fysieke vergaderingen gehouden. Vergaderingen worden telefonisch of via Skype gedaan.
 • Er vindt geen gezamenlijke lunch plaats.
 • Wij organiseren geen grote gezamenlijke bijeenkomsten op ons kantoor. Ook bezoeken wij zelf geen externe gezamenlijke bijeenkomsten.
 • Onverwachts bezoek beperken we tot een minimum, bezoek moet zich eerst melden.

Met bovenstaande maatregelen willen wij de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Wij hopen op uw begrip.

 

Voor meer informatie: Protocol 'Samen veilig doorwerken'

© 2020 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.