Geslaagde pilot reanimatiecursus voor Geas medewerkers

Geslaagde pilot reanimatiecursus voor Geas medewerkers

Verschillende monteurs van Geas gaven in de achterliggende maanden aan dat ze graag een reanimatiecursus wilden volgen om te kunnen handelen als dat onverhoopt nodig is. Als bedrijf willen we daarin graag faciliteren, omdat het een goede zaak is dat zoveel mogelijk mensen een ander kunnen helpen bij een levensbedreigende situatie. We willen onze maatschappelijke betrokkenheid concreet maken door de reanimatiecursus (inclusief de jaarlijkse herhaling) op te nemen in het opleidingspakket van ten minste alle buitendienstmedewerkers.
 
Het voltallige team dat werkzaam is vanuit Almelo/Oldenzaal heeft zich eind 2017 vrijwillig gemeld voor een reanimatiecursus. Dat bracht onze plannen in een stroomversnelling. Op 19 en 20 december mochten zij het spits afbijten met een pilot van de cursus. De avonden zijn succesvol verlopen, niet in de laatste plaats dankzij de gedreven en enthousiaste monteurs van ons team Almelo/Oldenzaal. 
 
Enkele reacties van de deelnemers:
  • “Ik ben blij dat ik nu weet wat ik in dergelijke noodsituaties kan doen”  
  • “ik kom dagelijks bij klanten over de vloer; het kan zomaar een keer gebeuren dat daar iemand onwel wordt en ik kan dan handelen”
  • “ik wil gewoon kunnen reanimeren als er een familielid, een kennis of een buurtbewoner onwel wordt”
  • “mooi dat we dit als team mochten doen; dat versterkt de teamgeest"
Een paar collega’s toonden ook al belangstelling om zich op te geven als burgerhulpverlener. Als burgerhulpverlener kun je worden opgeroepen om alvast naar een incidentlocatie te gaan voor het brengen van een AED of het starten van reanimatie tot er professionele hulpverlening aanwezig is. Door een stijging van het aantal mensen dat kan reanimeren is ook het aantal mensen dat goed herstelt na hartfalen de afgelopen jaren toegenomen. De vaardigheid om te kunnen reanimeren doet er dus echt toe.  
 
Na evaluatie van deze pilot wordt de reanimatiecursus in 2018 aangeboden aan de andere monteursteams.

Terug naar nieuwsoverzicht

© 2019 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.