Klimaatakkoord goed nieuws voor onze klanten

Klimaatakkoord goed nieuws voor onze klanten

De afspraken in het Klimaatakkoord zijn goed nieuws voor jou als klant. Er is aandacht voor veel zaken waar wij als Geas Energiewacht voor staan, zoals een betaalbare energietransitie voor iedereen en een stapsgewijze en begrijpelijke aanpak op weg naar een duurzamer Nederland. Daarin vormen energiebesparing en isolatie de eerste stappen. Deze zijn goed voor het klimaat en je kunt flink besparen op je energieverbruik. Daarmee vergroot het draagvlak voor de transitie. We vinden het belangrijk dat alle Nederlanders mee kunnen doen

 

Oog voor een betaalbare energierekening en vakmensen

Twee punten blijven wat ons betreft om aandacht vragen. De eerste is de betaalbaarheid van de transitie. We voelen ons verantwoordelijk voor een betaalbare energierekening. De transitie naar een duurzame maatschappij vraagt om grote investeringen en iedereen zal moeten bijdragen. Wij, als servicepartner van Essent, blijven ons daarom inzetten om de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld te krijgen. Iedereen moet mee kunnen doen, anders mislukt de energietransitie alsnog.

 

Ten tweede maken wij ons zorgen dat er niet voldoende vakmensen zijn om de energietransitie vorm te geven. Er zijn goed opgeleide medewerkers nodig om de gemaakte afspraken om te zetten in concrete oplossingen. Die vakmensen zijn er niet. Alleen wij - Essent en servicepartners - zoeken al 1.500 energiemonteurs voor de aankomende jaren, maar er zijn nog veel meer vakkrachten nodig. Zonder deze vakmensen gaat Nederland de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 niet halen.

 

Klimaatakkoord als Deltawerken van deze tijd

Ondanks deze zorgpunten hebben we het volle vertrouwen in het uitvoeren van het klimaatakkoord. Want het is een goede basis voor Nederland om invulling te geven aan afspraken die we hebben gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. De afspraken in het klimaatakkoord zijn de Deltawerken van deze tijd. Het is een opgave waar we allemaal aan moeten bijdragen, het is nu tijd om onze schouders eronder te zetten.


Terug naar nieuwsoverzicht

© 2020 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.

Corona virus (COVID-19)

Lees meer over de maatregelen die Geas Energiewacht heeft genomen tegen het Corona virus.

Sluiten