De Nationale Energiedialoog

De Nationale Energiedialoog

In 2050 moet de CO2 uitstoot drastisch zijn aangepakt. Deze omslag van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare groene energiebronnen heeft invloed op onze manier van leven. De manier waarop we huizen verwarmen, goederen en personen vervoeren en de inrichting van het landschap zal erg gaan veranderen. Omdat deze veranderingen zoveel invloed hebben op de inwoners van Nederland, wil de overheid de dialoog aangaan met iedereen die hier behoefte aan heeft. 

Invloed in het Nederlandse energiebeleid

Het kabinet wil graag alle meningen verzamelen, daarom is de energiedialoog gestart. Een initiatief om Nederland te betrekken bij de toekomst van energieopwekking en energiegebruik. In verschillende bijeenkomsten door heel Nederland wordt naar de mening van de Nederlandse burger gevraagd. Op 7 april is de dialoog officieel aangegaan met bijeenkomsten in Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden. Bij de kick-off in Rotterdam zijn minister Henk Kamp van het Ministerie van Economische Zaken en astronaut en wetenschapper André Kuipers in debat gegaan met de aanwezigen.

Iedereen zijn mening telt

Alle inwoners van Nederland mogen hun mening geven over de toekomst van Nederland. Om iedereen te laten participeren zijn er niet alleen bijeenkomsten opgezet maar kan je ook digitaal vragen stellen, opiniestukken publiceren en standpunten delen via: www.mijnenergie2050.nl. Alle reacties, gespreksverslagen, standpunten en onderzoeken worden verzameld en geldt als belangrijke input voor het energiebeleid van het kabinet. Het Nationale Energiedialoog duurt tot 1 juli 2016.


Terug naar nieuwsoverzicht