Powerlab ingericht op de toekomst

Powerlab ingericht op de toekomst

Afgelopen maand heeft onze opleidingscoördinator Marco Lammers een bezoek gebracht aan het Powerlab in Arnhem. Het Powerlab is een instructieruimte waarin studenten meer kunnen leren over duurzame energie. Het doel van het bezoek was om na te denken over de inrichting van het Powerlab in de toekomst. In samenwerking met Suzan Nagtegaal (docent bouwkunde op Rijn ijssel en Saxion) is er uitvoerig nagedacht en is er besloten dat het Powerlab open moet zijn voor studenten, werknemers uit het bedrijfsleven, docenten en kennispartners uit andere hoeken. Het voorstel wordt deze maand voorgelegd aan de adviesraad van het Powerlab. Als het aangenomen wordt, kan in 2017 een begin gemaakt worden met de inrichting. Daarbij zullen ook studenten betrokken worden. 

 

Marco Lammers is vanuit de branche gevraagd om samen te werken met verschillende partijen om van het Powerlab een succes te maken. Geas Energiewacht heeft al jaren een uitgebreide instructieruimte in het pand in samenwerking met fabrikanten en leveranciers met als algemeen doel: kennisdeling. Dit concept dient als inspiratie voor een testlab binnen het Powerlab. Lees meer over het Powerlab.


Terug naar nieuwsoverzicht

© 2019 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.