Tijd voor bewustwording van tijdige vervanging CLV-systeem

Tijd voor bewustwording van tijdige vervanging CLV-systeem

De problematiek gaat in de toekomst sterk spelen in gestapelde bouw, daar is Tonny Hovestad, accountmanager Geas Energiewacht, heel stellig in. Hij doelt daarbij op het feit dat in het verleden bij gestapelde bouw veel VR-ketels zijn geplaatst in combinatie met een CLV-systeem – Combinatie Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer. Aan het eind van de levensduur van een VR-ketel wordt deze vaak simpelweg vervangen door HR; in veel gevallen is dat een kwestie van onwetendheid van de installateur en/of speelt het financiële aspect een rol.

Een rookgasafvoersysteem is namelijk gemaakt voor de levensduur van één ketel. Daarna gaat men dus in de meeste gevallen het systeem inspecteren en aanpassen – kostentechnisch komt dat neer op circa 25 à 30% van het totale CLV-systeem, dat bovendien vervolgens niet lang genoeg mee zal gaan.

Wij komen dan ook steeds meer tot de conclusie dat het in veel gevallen beter is om niet een inspectie van de staat van de installatie te adviseren, maar juist vervanging aan te raden. Gedurende de levensduur blijkt dat namelijk vaak toch tussentijds nodig te zijn. Bovendien is in september 2015 de Europese regelgeving op dit gebied veranderd. Woningcorporaties gaan daar meestal wel in mee. VvE’s (Vereniging van Eigenaren) in gestapelde bouw en hun beheerders hebben dat echter vaak initieel niet meegenomen in de collectieve overeenkomst; in vervanging is financieel niet voorzien. Er moet dan ook eerder breed besef worden gecreëerd onder VvE’s om voor de toekomst geld te reserveren voor een nieuw rookgassysteem.

Een bijkomend aspect bij een CLV-systeem is dat er in het verleden niet goed gekeken is naar brandpreventie, en dan met name de doorslag naar onderliggende appartementen. Bovendien overlijden in Nederland jaarlijks nog altijd minstens tien mensen door koolmonoxidevergiftiging en moeten honderden slachtoffers in het ziekenhuis worden opgenomen. Ons land loopt wat dat aangaat achter op Europees niveau. Zo vindt alleen hier geen verplichte periodieke keuring van installaties plaats. In landen om ons heen is onderhoud aan installaties verplicht, evenals regelmatige inspecties, en moeten installateurs voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

Bij stapelbouw werkt het gegeven dat de ketel particulier eigendom is terwijl het kanaal vaak valt onder de VvE, overigens ook averechts. Zowel bewoners en eigenaren als de overheid, installateurs en fabrikanten dragen de verantwoordelijkheid om ongevallen te voorkomen en beheersen (aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid). Dergelijke aspecten kun en moet je nu dus gelijk meenemen in het advies c.q. de uitvoering.


Terug naar nieuwsoverzicht