Jouw rechten

Sinds 25 mei 2018 is de  Algemene verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. De AVG zorgt ervoor dat je als consument beter beschermt bent als het gaat om je persoonsgegevens. Het geeft Geas Energiewacht meer verantwoordelijkheden over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Daarvoor hebben we onder meer een privacy statement opgesteld. Daarnaast vallen onder de AVG bepaalde rechten die je als consument hebt:

  • Het recht van inzage geeft je de mogelijkheid om in zien waar Geas jouw persoonsgegevens voor gebruikt.
  • Kloppen je gegevens niet of wil je deze aanvullen? Het recht op rectificatie en aanvulling geeft je daartoe de mogelijkheid.
  • Als je wilt dat wij je gegevens wissen en je anoniem wordt bij Geas Energiewacht, dan kan dat door gebruik te maken van het recht op vergetelheid. Je kan echter geen gebruik maken van dit recht op het moment dat je een contract bij ons hebt.
  • Het recht op beperking van de verwerking geeft je als consument het recht om ervoor te zorgen dat wij jouw gegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken.
  • Wanneer je je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn nodig hebt zodat deze eventueel overgedragen kunnen worde naan andere verwerking-verantwoordelijken, kan je die opvragen door gebruik te maken van het recht op ovedraagbaarheid.
  • Tot slot kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit noemen we het recht van bezwaar.

Gebruik maken van je rechten

Wanneer je wenst gebruik te maken van één van je rechten, dan vul je hiernaast het formulier in. Na het versturen van je gegevens ontvang je binnen drie werkdagen een brief met daarin een code. Deze code heb je nodig zodat wij - wanneer we contact met jou opnemen - een verificatie kunnen uitvoeren. Zodra de verificatie is geslaagd, gaan wij aan de slag met je aanvraag en streven we ernaar om binnen vier weken je aanvraag af te hebben gerond.

 

Ja, ik wil gebruik maken van één van mijn rechten.

Van welk recht wil je gebruik maken?*
 
 

© 2018 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.