Privacy verklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u inzicht te geven op welke wijze we dat doen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze diensten en uw gebruikservaring verbeteren.  
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Geas Energiewacht. Bij het sluiten van een overeenkomst voor onze producten of diensten, alsmede bij het functioneel gebruiken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Geas Energiewacht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Communicatie

Via Internet (website, e-mail, sociale media)
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw (aan)vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Telefonie
Binnenkomende telefoongesprekken worden opgenomen en maximaal 48 uur bewaard. Wij gebruiken deze gesprekken voor leerdoeleinden. Voor aanvang van een gesprek wordt dit medegedeeld. Opgeslagen berichten worden na 48 uur automatisch van de server verwijderd. 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken de door de cookie gegenereerde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Installatie- en servicediensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en gegevens over energieverbruikstoestellen en daaraan gekoppelde installaties te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, (bij) u te informeren over de dienst of om u een betere dienst aan te bieden:
•    plannen en maken van afspraken voor activiteiten welke zijn gerelateerd aan de dienst;
•    verzamelen van technische informatie over onderhoud, storingen, storingsfrequenties en reparaties aan toestellen op merkniveau; 
•    ondersteunen van technische informatie m.b.v. foto’s van toestellen, toestel- en installatiedelen, opstellingsruimtes en bouwkundige constructies; 
•    beheren van overeenkomsten en garantieverplichtingen; 
•    informeren van de klant over product/dienst gerelateerd nieuws of – aanbiedingen; 
•    uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken

Bijzondere diensten:

Energieprestatiecertificaat voor een (woon)gebouw
Een aantal extra gegevens, verzameld voor het opstellen van het Energieprestatiecertificaat van een gebouw zal worden opgenomen in een monitoringsbestand. Dit monitoringsbestand zal door een erkend deskundige worden vastgelegd in de landelijke database ’EP Online’ van de Rijksoverheid en speelt een rol in het handhavingsbeleid van de overheid ten aanzien van het Energieprestatiecertificaat.

Energie bespaargarantie voor woningen
Bij deze overeenkomst  verleent de klant goedkeuring aan bedrijf om in voornoemde woning:
•    Data Slimme meter
•    Data Slimme thermostaat
•    Historisch verbruik 
•    Data omvormer / Zon PV (indien van toepassing)
op te vragen, te verzamelen, in te lezen en te analyseren gedurende 2 jaar na start monitoring.

De data van de slimme meter betreft kwartierwaarden van uw energie verbruik voor elektriciteit en uur waarden voor het gas verbruik. Tevens wordt de terug geleverde energie aan het net geregistreerd. Deze data wordt uitgevraagd via een zogenaamde ODA, Enepa. De slimme meter data wordt gebruikt om afwijkingen in het energie verbruik tijdig te kunnen constateren en u hier wanneer nodig over te informeren.

De slimme thermostaat data betreft de gemeten temperatuur in de woning en de ingestelde temperatuur. Tevens wordt de toestand van uw CV ketel geregistreerd. Deze data wordt uitgevraagd via Honeywell Nederland.  De slimme thermostaat data wordt gebruikt om eventuele afwijkingen in het energieverbruik te kunnen verklaren.

Het historisch verbruik betreft uw energie verbruik over een maximale periode van 5 jaren welk wij bij uw energie leverancier zullen opvragen.  De historische data wordt gebruikt om uw nieuwe verbruik te berekenen en ter vergelijking gedurende de looptijd van de monitoring. 

De omvormer data betreft de bruto productie waarden van uw Zon PV installatie, deze wordt iedere 5 minuten bijgewerkt. Deze data wordt uitgevraagd via de fabrikant van de omvormer. De data wordt gebruikt om het opgewekte vermogen van uw PV installatie te monitoren ten behoeve van de vermogens garantie.

Tevens bewaren we een klantprofiel met daarin naast de NAW- gegevens onder meer:
•    gezinssamenstelling en leeftijden van de gezinsleden. 
•    aanwezigheid in de woning
•    warmtapwater en CV gebruik
•    technische informatie over de energie aansluiting van de klant, vb. EAN code
•    informatie over afgenomen diensten/producten in relatie tot deze dienst

Beveiligde opslag

Alle genoemde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Geas Energiewacht of die van derden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring,  tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld anders dan beschreven. In bepaalde gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze producten en diensten en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Onderaan onze website wordt gevraagd of u onze cookies wenst te accepteren. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen door te bellen met 053 852 85 00 of een e-mail te sturen naar informatie@geas.nl.