Actievoorwaarden Zwarte Cross VIP-kaarten 2017

Actievoorwaarden winactie twee Zwarte Cross VIP-kaarten (t.w.v. € 450,-)

Actievoorwaarden winactie

Algemeen 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Zwarte Cross winactie van Geas Energiewacht BV gevestigd te Enschede. 
2. Deze actie heeft als doel het verloten van twee VIP-kaarten voor de Zwarte Cross (zaterdag kaarten) met een waarde van € 225,- per stuk.
3. Het betreft een actie met een looptijd van maandag 3 juli tot en met maandag 10 juli 2017.
4. De prijs, twee VIP-kaarten voor de Zwarte Cross, kan niet in contanten uitbetaald worden. 

Deelname 
1. Deelname aan deze actie staat open voor kandidaten die solliciteren op de drie openstaande monteur vacatures die woonachtig zijn in de Achterhoek en die solliciteren binnen de looptijd van maandag 3 t/m maandag 10 juli 2017.
2. Door deelname aan de winactie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. 
3. Medewerkers van Geas Energiewacht zijn uitgesloten van deze winactie.

Speelwijze 
1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie Deelname punt 1.1) door te solliciteren op de openstaande vacatures. Alleen kandidaten die voldoen aan het profiel maken kans op de prijs.
2. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van trekking onder de mogelijke kandidaten van de vacatures.
3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijs 
1. De trekking vindt plaats op dinsdag 11 juli 2017. Deelnemers dienen voor dinsdag 11 juli 2017 te hebben meegedaan aan de actie.
2. De prijswinnaar wordt door Geas Energiewacht bericht en tevens via de website gecommuniceerd.
3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
4. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld. 

Medewerking en gegevens/privacy 
1. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Geas Energiewacht om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
2. De gegevens die Geas Energiewacht verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. 

Slotbepalingen 
1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

Heb je vragen?

Mocht je na het lezen van deze actievoorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag. Je kunt dan contact met onze afdeling P&O opnemen door te mailen naar werken@geas.nl