Actievoorwaarden Zwarte Cross VIP-kaarten 2018

Actievoorwaarden winactie twee Zwarte Cross VIP-kaarten

Actievoorwaarden winactie

Algemeen 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Zwarte Cross winactie van Geas Energiewacht BV gevestigd te Enschede. 
2. Deze actie heeft als doel het verloten van twee VIP-kaarten voor de Zwarte Cross (zaterdag kaarten).
3. Het betreft een actie met een looptijd van vrijdag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli 2018.
4. De prijs, twee VIP-kaarten voor de Zwarte Cross, kan niet in contanten uitbetaald worden. 

Deelname 
1. Deelname aan deze actie staat open van vrijdag 6 t/m dinsdag 10 juli 2018.
2. Door deelname aan de winactie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. 
3. De winnaar van deze actie moet woonachtig zijn in het werkgebied van Geas Energiewacht (Twente en delen van Gelderland).
4. Medewerkers van Geas Energiewacht zijn uitgesloten van deze winactie.

Speelwijze 
1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie Deelname punt 1.1) door de Facebookpagina van Geas Energiewacht te liken en het bericht over de winactie op de Facebookpagina te delen.
2. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van trekking onder alle deelnemers.
3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijs 
1. De trekking vindt plaats op dinsdag 10 juli 2018. Deelnemers dienen voor dinsdag 10 juli 2018 te hebben meegedaan aan de actie.
2. De prijswinnaar wordt door Geas Energiewacht bericht en tevens via onze online kanalen gecommuniceerd.
3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
4. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld. 

Medewerking en gegevens/privacy 
1. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Geas Energiewacht om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
2. De gegevens die Geas Energiewacht verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. 

Slotbepalingen 
1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

Heb je vragen?

Heb je na het lezen van deze actievoorwaarden nog vragen of opmerkingen, dan horen wij het graag. Je kunt dan contact met onze afdeling Marketing opnemen door te mailen naar informatie@geas.nl